CHYSTANÉ ZMĚNY

08.11.2012 20:27

CHYSTANÉ ZMĚNY V LEGISLATIVĚ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

08.11.2012 20:27
Nová legislativa pro odpadové hospodářství se na Ministerstvu životního prostředí připravuje již několik let. Stále však není hotova. K její změně se zavázala současná vláda jak v koaliční smlouvě, tak ve svém programovém prohlášení. Podle informací ministra Chalupy měly být věcné záměry zákonů o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností předloženy vládě do konce roku 2012. Z toho důvodu se poslankyně Lenka Andrýsová ve spolupráci s Výborem pro životní prostředí rozhodla uspořádat v Poslanecké sněmovně seminář, který poskytl širokou platformu pro výměnu názorů stran jak výrobců a spotřebitelů, tak podnikatelů v oboru zpracování elektroodpadu i státní správy s cílem přispět ke zkvalitnění legislativy v této oblasti.
 
Diskutovaly se zde aktuální práce příslušných resortů na ideovém a legislativním rámci odpadového hospodářství České republiky se zaměřením na fungování systému nakládání s výrobky s ukončenou životností. Taktéž bylo upozorněno na možnost monopolizace v této branži a ekonomické iracionality.
 
Seminář byl rozdělen na dva bloky.
 
1.  Zhodnocení současného stavu
 
Jako první vystoupil zahraniční host pan Sascha Heinz, který představil německý model nakládání s elektroodpady postavený na tržní bázi.
 
Druhým z řečníků byl Jiří Pejčoch ze společnosti D+P Rekont, podnikající v oblasti zpracování elektroopadů. Ve svém příspěvku se zaměřil na dopad stávající úpravy systému financování a nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a elektroodpady.
 
Jako poslední v rámci prvního bloku vystoupila starostka obce Zaječov Marcela Kořánová.
 
2. Budoucnost nové legislativy
 
Druhý blok zahájil Milan Brouček v současné době pracující pro slovenský Antimonopolní úřad a ve své prezentaci zdůraznil význam respektování demokratických tržních principů při tvorbě legislativy.
 
Pan náměstek Libor Ježek z MŽP představil filozofii a harmonogram prací na přípravě nové právní úpravy v oblasti odpadů. Zmínil, že v souladu s připravovaným plánem legislativních prací vlády na příští rok se počítá  s vyčleněním jednotlivých komodit, na něž se vztahuje zpětný odběr (tj. baterie, autovraky, pneumatiky a elektrozařízení včetně osvětlení), do samostatných zákonů. Odpadní oleje by měly zůstat v zákoně o odpadech. Odpovědnost bude vždy na výrobci a poskytování služby zdarma. Výrobek se sice stane odpadem, ale bude s ním nakládáno ve zjednodušeném režimu.
 
Závěrem vystoupil Radek Hanák výkonný ředitel Asociace spotřební elektroniky, který hovořil o nové legislativě z pohledu asociací výrobců elektrozařízení a světelných zdrojů.
 
Následná diskuze poskytla unikátní prostor pro výměnu široké škály názorů všech aktérů českého elektroodpadového hospodářství.
 
SLOVO LENKY ANDRÝSOVÉ ZÁVĚREM:
 
V současné době je míček na straně státu, který musí být schopen jednoznačně nastavit férové a udržitelné podmínky fungování celého systému a zároveň reflektovat požadavky nově přijaté evropské legislativy. Stát je ten, kdo musí nastavit jasné mantinely, v rámci nichž může probíhat hospodářská soutěž a jejíž aktéři mají jasně stanovenu odpovědnost za porušení daných pravidel. Stát taktéž musí zajistit dostatečnou kontrolu dodržování pravidel hry a důsledně uplatňovat sankce za jejich porušení.
 
Spotřebitel má legitimní právo se ptát, co přesně se stalo s jeho recyklačním poplatkem, a zda jím odevzdaný výrobek do zpětného odběru byl skutečně ekologicky šetrným způsobem zlikvidován. Na tuto svou funkci nesmí stát rezignovat. Toto bychom při přípravě a následném schvalování odpadové legislativy neměli. 
 
Více na: http://www.lenkaandrysova.cz/nazory/chystane-zmeny-v-legislative-odpadoveho-hospodarstvi.html