INSPIRUJME SE V NĚMECKU

28.03.2013 14:41

PRYČ S MONOPOLY!  INSPIRUJME SE V NĚMECKU

28.03.2013, 14.41
Pryč s monopoly! Inspirujme se v Německu, říká Riedlová-Puškašová. Český trh s elektroodpadem ovládá trojice zprostředkovatelských firem. Jejich monopolní postavení vede ke zvyšování ceny za zpracování tohoto odpadu i k likvidaci na nich nezávislých zpracovatelských společností. Na problém aktuálně upozornily karlovarské VV. Ty sdílejí názor odborníků, že by se náš stát při hledání řešení mohl inspirovat fungujícím modelkem sousedního Německa.
 
„Problém je u nás ve špatné legislativě, která vede k tomu, že zavedené, ale s monopolními zprostředkovateli majetkově nepropojené firmy na recyklaci elektroodpadu mají existenční problémy. Z toho profituje triumvirát velkých zprostředkovatelských hráčů, který má na tomto trhu výsadní postavení. Ten, kdo na něj není navázaný, prakticky nemůže v tomto oboru podnikat, protože se nedostane k nezbytné vstupní surovině. Pro monopol je pak konkurence snadnou kořistí,“ popisuje Soňa Riedlová Puškašová, předsedkyně karlovarských VV, další podobu toho, jak stát prostřednictví zákonů nahrává monopolním nadvládám křivící trh nejen s potravinami a telekomunikacemi.
 
Problém tkví v tom, že tzv. monopolní provozovatelé kolektivních systémů měli původně pouze najímat recyklační firmy a svozce na to, aby zajistili výrobcům elektrozařízení plnění jejich povinností. „Vinou špatně nastavené legislativy však postupně zcela ovládli trh s recyklací elektroodpadu. Ačkoli si dnes zřizují prostřednictvím svých dceřiných společností vlastní recyklační provozy, nadále jsou to oficiálně pouze NEZISKOVÍ ZPROSTŘEDKOVATELÉ. Pro recyklační firmy tak netvoří přímou konkurenci, ale díky od státu získaným privilegiím a jimi vybíraným recyklačním poplatkům je velice snadno likvidují. Můžeme se dohadovat, že tato legislativa byla nastavená účelově a ptát se, kdo z toho profituje,“ dodává Riedlová Puškašová.
 
Řešení VV vidí, podobně jako řada odborníků, v sousedním Německu. Tamější model stojí na posílení a důsledném vymáhání přímé odpovědnosti výrobce elektrozařízení. „To naprosto vylučuje přidělování jakýchkoli monopolních oprávnění systémům zpětného odběru. Německý systém se opírá o soutěž, o princip nabídka-poptávka, při důsledném respektování zákonných norem nakládání s elektroodpadem,“ vysvětluje Riedlová Puškašová.
 
Německý zákon výrobcům umožňuje, aby na základě uzavřených smluv využívali k plnění svých povinností služeb třetích subjektů (logistických systémů zpětného odběru), avšak odpovědnost jim ze zákona zůstává po celou dobu procesu. Výrobci zpravidla vypisují tendry na dodavatele služeb na určité období a pro určitý region.
 
Všichni zpracovatelé musí být certifikováni a jsou kontrolováni podle německých právních předpisů. Porušení těchto předpisů znamená sankce jak pro zpracovatele, tak pro výrobce, který jeho služeb využívá. Za účelem výběru nejlepších dostupných technologií a z důvodu vlastní ochrany proti případným sankcím provádí výrobci navíc velice přísné vlastní audity svých zpracovatelů. To platí dvojnásobně zejména v oblasti zpracování odpadních chladicích zařízení. Audity jsou prováděny nezávislými odbornými auditorskými firmami.