Vyjádření zpracovatele

10.03.2013 21:56

Vážení příznivci kvalitní recyklace elektroodpadu,

  při četné komunikaci s různými zpracovateli elektroodpadu, či dalšími účastníky recyklačního řetězce jsem byl několikrát diskutujícími vyzván, abych zformuloval jejich poznatky v této oblasti. Dozvěděl jsem se, že jsou hluboce znepokojeni vývojem a směřováním současného systému nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a elektroodpady v naší zemi. Protože jsem již delší dobu téhož názoru a na vlastním podnikání jsem se přesvědčil o této neblahé skutečnosti, rozhodl jsem se pro dobrou věc, kterou již léta propaguji, začít aktivně pracovat.
 
Rád bych nejprve poděkoval všem těm, kteří i v takto nastaveném systému jednají jako dobří hospodáři a poctivě se starají o to, aby byla vyřazená elektrozařízení recyklována efektivně s ohledem na ochranu životního prostřed í a s cílem dosažení co nejvyšší kvality výstupních druhotných surovin.
 
Bohužel, porušením demokratických tržních principů a rezignací státu na využívání svých kontrolních mechanizmů v důsledku svérázné transpozice evropské směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních do českého prováděcího předpisu, došlo v naší republice k tomu, že se nakládání s elektroodpadem stává stále více výhodným byznysem pouze pro určitý okruh zprostředkovatelů ovládajících většinu trhu. Do jejich pokladen byly od začátku fungování současného netransparentního systému vybrány miliardy korun z recyklačních poplatků, které zaplatí každý občan při koupi nového elektrozařízení. Ač jsou tyto prostředky nemalé, příspěvky, které jsou zprostředkovateli vypláceny zpracovatelům elektroodpadu, jsou nejenže výrazně nižší, ale často nabývají i záporných hodnot – zpracovatelé jsou nuceni za dodávaná vysloužilá elektrozařízení zprostředkovatelům ještě platit.
 
Tento systém je likvidační zejména pro tolik potřebné chráněné dílny, nepostradatelné při ručním rozebírání některých druhů elektroodpadu, například výpočetní techniky. Zpracovatelé, kteří disponují nejlepšími dostupnými technologiemi určenými k recyklaci především chladicích zařízení a velkých domácích přístrojů, mohou být sice díky kvalitě svých výstupních surovin stále ještě cenově konkurenceschopní, to jim však nemusí být nic platné, pokud se zmínění zprostředkovatelé prostě rozhodnou jim přísun vstupního materiálu ke zpracování s využitím financí z recyklačních poplatků jednoduše zablokovat.
 
Myslím, že je nejvyšší čas se o tyto věci začít zajímat a ptát se, proč je u nás s vybranými recyklačními poplatky nakládáno netransparentním způsobem, kde jsou uloženy, popřípadě, zda ještě existují vybrané recyklační poplatky, které nebyly dosud na recyklaci použity (Pozn.: Recyklační poplatky jsou vybírány za každé elektrozařízařízení, resp. každý kilogram elektrozařízení uvedený na trh v České republice. Každoročně se u nás recykluje elektroodpad v množství odpovídajícímu maximálně čtvrtině průměrného váhového objemu elektrozařízení uvedeného na český trh v předchozích dvou letech.). Určitě Vám není lhostejné, že poctiví zpracovatelé elektroodpadu , kteří vybudovali své firmy z vlastních prostředků, jsou v této republice diskriminováni, šikanováni a likvidováni. Stejně tak nepochybně shledáváte krajně nespravedlivým, že do nejlepších dostupných recyklačních technologií a vzniku nových chráněných dílen mohou v budoucnu případně investovat pouze zprostředkovatelé, kteří drží měšec s recyklačními poplatky, zatímco stávající recyklační firmy si to už sotva kdy budou moci dovolit. Podivujete se nad tím, jak je vůbec možné, že obor nakládání s elektroodpady ovládají nadbyteční prostředníci, přičemž přímí účastníci recyklačního řetězce (kupující elektrozařízení, poslední prodejci, svozci a zpracovatelé) jsou pouze jejich vazaly? Pobuřuje vás přinejmenším nemorálnost takto nastaveného systému?
 
Možná teď namítnete, že média jsou v poslední době plná oslavných článků, ve kterých se zprostředkovatelé prezentují jako zachránci přírody od stovek tun freonů nebo vyzdvihují, kolik kWh energie recyklací elektroodpadu uspořili. Tyto a podobné články jsou vytvářené PR agenturami štědře honorovanými v nich oslavovanými zprostředkovateli z recyklačních poplatků. Realita je však nezřídka úplně jiná, než je jimi zveřejňováno. Tisíce tun vysloužilých lednic a dalších elektrozařízení bývá nesmyslně převáženo ze sběrných míst do stovek kilometrů vzdálených destinací, kde se posléze válejí nezpracované na obrovských hromadách, kdežto funkční elektrorecyklační provozy umístěné v dosahu sběrných míst zejí prázdnotou.
 
Pro ty z vás, kteří se o recyklaci elektroodpadu zajímáte nebo jste přímými aktivními účastníky elektrorecyklačního řetězce, nepochybně nejsou výše uvedená fakta žádnou novinkou. Možná, že jste už stejně tak, jako my na uvedené skutečnosti zkusili upozornit a pak jste museli čelit nechutným výhrůžkám, pomluvám, udáním a popřípadě i ztrátou zakázek.
 
Jedno hezké italské přísloví praví: „Kletby s klidem ber – myši vyhrožují kočkám pouze z hloubi děr.“ a Seneca k tomu dodává: „Bojácný je nevolníkem.“ Ponecháme-li stav věcí tak, jak je, doplatíme na to především my sami. Tolerování systému nakládání s odpady, ve kterém by vládli zprostředkovatelé, by se mohl stát nebezpečným precedentem pro nastolení obdobně nastavených uspořádání v dalších oblastech našeho podnikání i běžného života. Spojme proto své síly a pomocí společné obrany poškozených současným systémem nakládání s vysloužilými elektrozařízeními a elektroodpady v České republice docilme vytvoření systému nového, transparentního, logického, postaveného na demokratických tržních principech a respektování zákonů chránících naše životní prostředí.
 
Pokud máte k naší výzvě co dodat, můžete zanechat vzkaz na adrese dprekont@dprekont.cz nebo jen kontakt na Vás - spojíme se s Vámi. Za Váš zájem o podporu dobré věci předem děkuji.
 
Jiří Pejčoch
jednatel společnosti D+P REKONT s.r.o.