Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jak chráníme vaše soukromí?

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro uskutečnění objednávky likvidace a pro komunikaci se zákazníkem.
 
Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.
 

Údaje, které zadáváte při elektronické objednávce recyklačních služeb

Fyzická osoba:
 • Jméno a příjmení
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefon
 • Adresu elektronické pošty
 • Adresu nakládky
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace (Zákon o odpadech a zákon o účetnictví)  vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
 
Fyzická osoba podnikatel - Právnická osoba:
 • Jméno a příjmení/Název firmy
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby telefon kontaktní osoby
 • Úplnou poštovní adresu
 • Telefon
 • Adresu elektronické pošty
 • IČ, DIČ
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné legislativní a účetní operace (Zákon o odpadech a zákon o účetnictví)  vyhotovit doklad o převzetí a předání odpadu k ekologické likvidaci, daňový doklad popřípadě identifikovat Vaši platbu učiněnou bankovním převodem.
 
Evidované údaje jsou výhradně používány pro potřeby společnosti MRC Group, s.r.o. a recyklárorů Centra Ekologické Recyklace při sestavení povinného hlášení o odpadech.
 
Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.
 
MRC Group, s.r.o. se zavazuje a prohlašuje, že bude se svěřenými osobními daty zákazníků pracovat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem a vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k osobním údajům. 
 
Na přání zákazníka odstraníme veškerá registrační data z naši databáze, mino dat nutných pro zpracování účetních položek dle zákona o účetnictví. Žádost o odstranění registrace zasílejte buď e-mailem, formulářem,  nebo telefonicky (více viz.: Kontakt ).