Společně podporujeme

Jelikož se náš projekt snaží podporovat sociální projekty, má náš klient možnost věnovat odkupní odměnu konkrétní dobré věci.

Jsme hrdí na to, že můžeme podpořit školu SPMP Modrý klíč. Cestu k této organizaci jsme našli skrze chráněnou dílnu, ve které chráněnci vyrábějí výrobky z vybraného a separovaného elektrotechnického odpadu.

Škola SPMP Modrý klíč (dále jen Modrý klíč) je nezisková nestátní organizace poskytující sociální služby dětem i dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením. Organizace byla vybudována na principech občanské společnosti z iniciativy rodičů dětí s těžkou formou mentálního a kombinovaného postižení, byla zřízena v roce 1991 na základě stanov Sdružení pro pomoc mentálně postiženým jako samostatný právní subjekt.

Modrý klíč v roce 2013 poskytuje zázemí komplexní péče pro 115 klientů. Sociální služby denního stacionáře, týdenního stacionáře a odlehčovací péče jsou uživatelům nabízeny v různých formách přizpůsobených druhu a hloubce jejich postižení i jejich věku. Rozvoj těchto forem je veden snahou k maximálně možnému přiblížení života lidí s postižením normálnímu životu jejich vrstevníků. Dětem je umožněno vzdělávání na úrovni mateřské školy a základní školy speciální. Pro starší uživatele služeb je denní program realizován v zácvikových pracovištích, chráněných dílnách a autistickém centru. Kromě výchovně vzdělávacího a pracovního programu pro uživatele služeb je v rámci projektu řešeno jejich stravování, doprava, fyzioterapeutické služby a dále poradenská činnost, další vzdělávání pracovníků a edukační program rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů služeb.

Nyní se projekt zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb, zaměřuje se na pomoc klientům s kombinovaným postižením a klientům s problémovým chováním, jež je způsobeno jejich omezenou sociální adaptabilitou pro specifické poruchy vnímání, rozumové analýzy situací, předvídavosti apod. Modrý klíč se zabývá novými terapeutickými metodami pomoci těmto lidem.

Postupná rekonstrukce a dostavba areálu Modrého klíče rozšiřuje možnosti uplatnění lidí s mentálním postižením přímo v centru, ale nový projekt "Modrý klíč - centrum vzdělávání  pro zaměstnávání lidí s mentálním postižením" připraví další možnosti uplatnění těchto osob v běžném prostředí.

V případě, že se rozhodnete věnovat odkupní či jinou částku, budeme Vaší společnost uvádět v našich propagačních materiálech se sociální tématikou. Vždyť pomáhat je krásné :-)

S úctou a pozdravem za projekt Centra pro ekologickou recyklaci jednatel Michal Růža se svým týmem.